Συνεργασίες & Συμμετοχές

Η Goldeco διατηρεί συνεργασίες με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και με Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα της Ελλάδας στο τομέα της ενέργειας. Επιπροσθέτως, αποτελεί ενεργό μέλος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΕΣΜΥΕ) και του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ). Οι άνωθεν συνεργασίες έχουν απώτερο σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και αποτελούν σημαντικό μέσο […]

.

Οικονομικά

Σε αυτή τη σελίδα βρίσκεται ο δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας σε αρχείο μορφής pdf. Κάνετε κλικ δεξιά πάνω στο όνομα του αρχείου για να το κατεβάσετε.

.

Goldair Group

Ο όμιλος εταιρειών Goldair Group είναι από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους στο τομείς του τουρισμού και των μεταφορών στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1925 από τον Δημήτριο Γκολέμη και εδραιώθηκε μέσω της πολύχρονης και συνεχώς αναπτυσσόμενης πορείας του. Ως ένας από τους παλαιότερους και μεγαλύτερους ομίλους στο χώρο του, δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο εμπόριο με χώρες […]

.

Προφίλ

Η Goldeco ιδρύθηκε το 2009 από τον όμιλο εταιρειών Goldair Group και δραστηριοποιείται στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Οικολογίας και της Πράσινης Ανάπτυξης, μέσω Περιβαλλοντικών Εφαρμογών και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παράλληλα, παρέχει ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες υλοποίησης έργων ΑΠΕ προς ελληνικές και διεθνή εταιρείες, οργανισμούς, φορείς και ενδιαφερόμενους επενδυτές. Διατηρώντας μία ευαισθητοποιημένη στάση απέναντι στο περιβάλλον, […]

.

Όραμα

Η Goldeco, ακολουθώντας τη φιλοσοφία που διέπει ολόκληρο τον όμιλο Goldair Group, εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της και τη δημιουργία παραγωγικών δομών για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και τη διασφάλιση επενδυτικών έργων ΑΠΕ. Κατά τη διαρκή αυτή προσπάθεια για την επίτευξη της τεχνικής και επιχειρηματικής αριστείας, η τεχνογνωσία πάνω στις νέες τεχνολογίες […]

.