Η Goldeco, ακολουθώντας τη φιλοσοφία που διέπει ολόκληρο τον όμιλο Goldair Group, εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της και τη δημιουργία παραγωγικών δομών για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και τη διασφάλιση επενδυτικών έργων ΑΠΕ.

Κατά τη διαρκή αυτή προσπάθεια για την επίτευξη της τεχνικής και επιχειρηματικής αριστείας, η τεχνογνωσία πάνω στις νέες τεχνολογίες πράσινης ενέργειας, η ευελιξία και προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας, η εμπεριστατωμένη γνώση της αγοράς, η συστηματική μελέτη του ανταγωνισμού και η αρτιότητα σε θέματα εξυπηρέτησης, επικοινωνίας και ασφάλειας, αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματά μας. Ακολουθώντας πιστά τις παγκόσμιες εξελίξεις στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης και ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές στους μηχανισμούς λειτουργίας της,  η Goldeco βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά στο όραμα της: Την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που διαθέτει η χώρα μας, παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Προωθώντας και επενδύοντας στα έργα Ανανεώσιμων Πηγές Ενέργειας, επιτυγχάνουμε πέρα από τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των έργων ΑΠΕ, μία σημαντική συμβολή στην εγχώρια αλλά και παγκόσμια προσπάθεια για πράσινη ανάπτυξη και ένα βιώσιμο μέλλον.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Goldeco_Vision