Η Goldeco ιδρύθηκε το 2009 από τον όμιλο εταιρειών Goldair Group και δραστηριοποιείται στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Οικολογίας και της Πράσινης Ανάπτυξης, μέσω Περιβαλλοντικών Εφαρμογών και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παράλληλα, παρέχει ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες υλοποίησης έργων ΑΠΕ προς ελληνικές και διεθνή εταιρείες, οργανισμούς, φορείς και ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Διατηρώντας μία ευαισθητοποιημένη στάση απέναντι στο περιβάλλον, ανταποκρινόμενη στις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές και διαθέτοντας ισχυρή υλικοτεχνική υποδομή, η Goldeco εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, αξιοποιώντας τις ήπιες μορφές ενέργειας όπως η αιολική, ηλιακή, υδραυλική, γεωθερμική και βιομάζα, με τη βοήθεια προηγμένων τεχνολογιών. Στο τομέα των Περιβαλλοντικών Εφαρμογών, η Goldeco δραστηριοποιείται στη Διαχείριση Απορριμμάτων, τις Μετρήσεις Ρύπων και την Εξουδετέρωση Επικίνδυνων Απόβλητων, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των ρύπων, την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Goldeco διατηρεί την έδρα της στην Παιανία Αττικής, διαθέτει ένα portfolio έργων συνολικής ισχύς 4,5 MW  και απαρτίζεται από μία ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία διακρίνεται για τις οργανωτικές δεξιότητες, τη τεχνογνωσία και τις ανεπτυγμένες ικανότητες διαμεσολάβησης. Διαθέτοντας βαθιά γνώση της αγοράς, σταθερές συνεργασίες και ισχυρές επαφές, αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάλυση και αξιολόγηση των έργων ΑΠΕ, στοχεύοντας στην άρτια λειτουργία, την ομαλή συντήρηση και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη τους, προς όφελος των πελατών της, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της πράσινης οικονομίας της χώρας μας.

Τομείς δραστηριότητας και πεδία δράσης της Goldeco:

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:

RES_Goldeco_Profile

 

 • Παραγωγή, εμπορία και διάθεση πάσης φύσεως πράσινης ενέργειας προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές
 • Φωτοβολταϊκά
 • Μικρά υδροηλεκτρικά
 • Βιομάζα/Βιοαέριο

Περιβαλλοντικές Εφαρμογές: 

Environmental_Solutions_Goldeco_Profile

 

 • Διαχείριση Απορριμμάτων (συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση)
 • Εξουδετέρωση επικίνδυνων τοξικών, ιατρικών, βιομηχανικών και αστικών απορριμμάτων.
 • Εμπορία δικαιωμάτων ρύπων, μέτρηση, εφαρμογή και πώληση τεχνολογίας μείωσης των ρύπων.
 • Μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης

Συμβουλευτικές υπηρεσίες:

Consultancy_services_Goldeco_Profile1

 

 • Επενδύσεις
 • Αδειοδοτήσεις
 • Ανεύρεση και αξιολόγηση έργων
 • Kατάρτιση & αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Τοπική αντιπροσώπευση & υποστήριξη
 • Σύλληψη και ανάπτυξη έργου
 • Μελέτες βιωσιμότητας
 • Οικονομικές/λογιστικές συμβουλές
 • Διαχείριση & Αξιολόγηση έργου
 • Διαμεσολάβηση αγοράς-αγοραπωλησιών
 • Περιβαλλοντικό αποτύπωμα & πράσινη ταυτότητα
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Goldeco_profile