Η Goldeco διατηρεί συνεργασίες με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και με Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα της Ελλάδας στο τομέα της ενέργειας. Επιπροσθέτως, αποτελεί ενεργό μέλος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΕΣΜΥΕ) και του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ). Οι άνωθεν συνεργασίες έχουν απώτερο σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και αποτελούν σημαντικό μέσο ανάπτυξης της εταιρείας.

Το 2010, η Goldeco σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, συμμετείχε στη μέτρηση ενεργειακής απόδοσης και ρύπων σε Πιλοτική Μονάδα Πλάσματος για τη διαχείριση απόβλητων του δήμου Μύκονου, με στόχο τον έλεγχο και την πιστοποίηση πλάσματος στην Ελλάδα. Το 2012, σε συνεργασία με το τμήμα εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του ΑΠΘ, κατέθεσε πρόταση σε διαγωνισμό καινοτομίας που αφορούσε την παράγωγη αεροποιητών χαμηλής ισχύος (10 -100 kw) για αγροτική χρήση.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn