Η Goldeco διαθέτει πολυετή εμπειρία και ευρεία γνώση της αγοράς, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους επενδυτές της, ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στάδια ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ, από τη σύλληψη και τη σχεδίαση, μέχρι την εκτέλεση, λειτουργία και συντήρησή τους.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της Goldeco, αναλαμβάνουν τη δημιουργία εξατομικευμένης εταιρικής στρατηγικής για τον καθορισμό των επιχειρηματικών στόχων και την άμεση είσοδο επενδυτών και εταιρειών, στην εγχώρια αγορά.

Ερευνώντας εις βάθος τα πεδία δράσης των ΑΠΕ και μελετώντας τις εμπορικές τάσεις και τον ανταγωνισμό, εστιάζουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία εταιρικής αξίας των επιχειρηματικών σχεδίων. Παράλληλα, αναλύοντας τα χρηματοοικονομικά και θεσμικά πλαίσια, προβλέπουν τους ενδεχόμενους κινδύνους και καθορίζουν τρόπους αποφυγής τους πριν προκύψουν, μειώνοντας έτσι το ρίσκο των επενδυτών και κατ’ επέκταση το μελλοντικό οικονομικό κόστος.

Στο κατασκευαστικό σκέλος, η Goldeco σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις λειτουργίες, τις διαφοροποιήσεις και τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων ΑΠΕ. Μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών, εξασφαλίζει το σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων υψηλών προδιαγραφών, πληρώντας στο μέγιστο τις προδιαγραφές εξατομικευμένων επιχειρηματικών σχεδίων.

Επιπροσθέτως, βάση της παροχής διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ, η Goldeco φροντίζει για την επιλογή της κατάλληλης ανάλογα με τις δυνατότητες και απαιτήσεις των πελατών της. Οι αναλυτικές και εμπεριστατωμένες μελέτες των μηχανικών συνεργατών μας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκτίμησης από τη συμβουλευτική ομάδα της Goldeco, εξασφαλίζουν τη μέγιστη απόδοση των έργων ΑΠΕ σε ενεργειακό και οικονομικό επίπεδο. Εμπιστευόμενοι την Goldeco, ουσιαστικά επιλέγετε ποιότητα και ασφάλεια, τόσο για την ανάπτυξη και εδραίωση της επιχείρησης σας στη διεθνή αγορά, όσο και για τη διασφάλιση των επενδύσεων σας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η διαρκώς αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας που χαρακτηρίζει την εποχή μας, σε συνδυασμό με την αισθητή προτίμηση χρήσης οικονομικότερων πηγών και την περιβαλλοντική αφύπνιση, έστρεψαν τα τελευταία χρόνια το παγκόσμιο επιχειρηματικό  ενδιαφέρον προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ολοένα και περισσότερα έργα μεγάλης κλίμακας δημιουργούνται και ολοένα και περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες παρουσιάζονται, αποδεικνύοντας πως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, πέρα από βάση της πράσινης οικονομίας, είναι και το μέλλον της ενεργειακής αυτάρκειας.

Η Ελλάδα προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στο τομέα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η γεωγραφική της θέση, η μορφολογία, το κλίμα και η μεγάλη διαθεσιμότητα του ελλαδικού χώρου σε ΑΠΕ, αλλά και η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η υψηλή συνεισφορά του ενεργειακού κλάδου στην προστιθέμενη αξία της χώρας, αποτελούν μερικούς από τους λόγους που η Ελλάδα αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο τομέα της ενέργειας τα προσεχή χρόνια.

Η Goldeco, με τη συνεχή παρουσία της στην ελληνική αγορά και την πολύχρονη εμπειρία της πάνω στις επιχειρήσεις καθαρής ενέργειας και έργων ΑΠΕ, εντοπίζει και προτείνει αξιόπιστες επενδυτικές ευκαιρίες, εστιάζοντας στην ορθή εκμετάλλευσή τους, για την ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρών προγραμμάτων προς όφελος των πελατών της.

Την τελευταία δεκαετία οι συνολικές επενδύσεις πάνω στις Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν εκτοξευτεί από τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια (2004) στα 270 δισεκατομμύρια δολάρια (2014), παρουσιάζοντας συμφώνα με την μελέτη του Bloomberg Energy Finance, παγκόσμια αύξηση 500% για την περίοδο 2004- 2014.

market board3

Η ανάγκη απεξάρτησης από τον άνθρακα λόγω των επικίνδυνων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, τα καταστροφικά ατυχήματα με πρόσφατο το πυρηνικό ατύχημα στην Φουκουσίμα της Ιαπωνίας, η δέσμευση απέναντι στην κοινωνική εταιρική ευθύνη, καθώς και η τάση για ενεργειακή απεξάρτηση από τρίτες χώρες, έχουν οδηγήσει την τελευταία 20ετία, τα περισσότερα κράτη, στη θέσπιση ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου προώθησης και λειτουργιάς έργων ΑΠΕ, παράλληλα με την ανάπτυξη των απαιτούμενων χρηματοδοτικών μέσων για την οικονομική στήριξή τους.

Η οδηγία 2009/28 / ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποτελεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προώθηση των ΑΠΕ, μέσω του καθορισμού υποχρεωτικών εθνικών στόχων για την επίτευξη μεριδίου 20% συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας και 10% μεριδίου των ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών, μέχρι το 2020. Ας σημειωθεί ότι οι άνωθεν είναι πρωταρχικοί στόχοι της ευρωπαϊκής στρατηγικής ανάπτυξης μέχρι το 2020, δεδομένου ότι συμβάλλουν στη βιομηχανική και τεχνολογική εξέλιξη της Ευρώπης,  στη μείωση των εκπομπών αεριών ρύπων και στη βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου μειώνοντας παράλληλα τις εισαγωγές ενέργειας από τρίτες χώρες.

Συμφώνα με στοιχειά της Eurostat το 2013, το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας της Ε.Ε ανήλθε στο 15,0% σε σύγκριση με το 8,3% που ήταν το 2004. Μέσα σε μια 10ετια δηλαδή έχει σημειωθεί αύξηση της τάξεως του 81 % με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 7 %. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην τελική ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειάς της για την περίοδο 2004 -2013 συμφώνα με έκθεση της Eurostat.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (σε ποσοστό της % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας)

marketboard6

Οι επιδόσεις των χώρων μελών της Ε.Ε ποικίλουν στην κάλυψη των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Σουηδία, Εσθονία και Βουλγαρία, να έχουν ήδη πιάσει τους στόχους για το 2020, ενώ τις χαμηλότερες επιδόσεις έχουν το Λουξεμβούργο, η Μάλτα η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται το επί της % μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα κράτη μέλη της ΕΕ για το 2013  καθώς και ο στόχος για το 2020 του μεριδίου αυτού ανά χώρα (πηγή Eurostat).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε 2013 (σε ποσοστό της % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας)

marketboard4

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία το ενεργειακό μερίδιο της Ελλάδας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας για το 2013, ανήλθε στο 15,0%, με το στόχο το 2020 να φτάσει το 18%. Το ποσοστό αυτό κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό δεδομένου ότι η χώρα από το 2010 βρίσκεται υπό καθεστώς λιτότητας. Με βάση τους εθνικούς στόχους η Ελλάδα θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει μέχρι το 2020,  10.650 MW έργων ΑΠΕ,  ενώ η εγκατεστημένη ισχύς τέλος του 2014 ανέρχεται στα 4.466 MW, συμφώνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί από τον ΛΑΓΗΕ .

Στο παρακάτω πινάκα απεικονίζεται η εγκατεστημένη ισχύς για το έτος 2014 ανά είδος ΑΠΕ, καθώς και οι αντίστοιχοι στόχοι για το 2020:

market chart

Για το 2014 στην Ελλάδα παρήχθησαν   41.250 MWh ηλεκτρικής ενέργειας

Legal Framework