Βιομάζα

Η βιομάζα είναι μία ήπια, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία βρίσκεται αποθηκευμένη στο οργανικό και βιολογικό υλικό των φυτικών και ζωικών οργανισμών. Η παραγωγή ενέργειας από την αξιοποίηση τους αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για την ενεργειακή ανεξαρτησία, δεδομένου ότι η παγκόσμια παραγωγή βιομάζας σύμφωνα με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), υπολογίζεται ότι περιέχει ετησίως […]

.

Υδροηλεκτρικά

Η αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας αποτελεί την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη εφαρμογή ήπιων μορφών ενέργειας, με σημαντικά οφέλη προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ως καθαρή πηγή ενέργειας, συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη μείωση των εκπομπών των αερίων ρύπων που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Από τεχνικοοικονομικής απόψεως, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί έχουν υψηλή […]

.

Φωτοβολταϊκά

Η ηλιακή ακτινοβολία είναι μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, που δεν κοστίζει ούτε προβάλλει περιορισμούς. Η μετατροπή της σε ηλεκτρικό ρεύμα, πραγματοποιείται μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων, μίας από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η Ελλάδα χάρη στη συνεχή ηλιοφάνεια, αποτελεί ένα από τα ιδανικότερα ευρωπαϊκά κράτη για την εγκατάστασή τους. Η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών […]

.

Διαχείριση Αποβλήτων

Η αυξητική τάση των αποβλήτων είναι μία παγκόσμια απειλή για το ήδη βεβαρημένο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Η ορθή διαχείριση τους αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ουσιαστική  αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της ρύπανσης, με την πλειονότητα των κρατών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερα προγράμματα, στα πλαίσια μιας περιβαλλοντικής πολιτικής […]

.