Η βιομάζα είναι μία ήπια, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία βρίσκεται αποθηκευμένη στο οργανικό και βιολογικό υλικό των φυτικών και ζωικών οργανισμών. Η παραγωγή ενέργειας από την αξιοποίηση τους αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για την ενεργειακή ανεξαρτησία, δεδομένου ότι η παγκόσμια παραγωγή βιομάζας σύμφωνα με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), υπολογίζεται ότι περιέχει ετησίως δεκαπλάσια ενέργεια από αυτή που χρειάζεται η ανθρωπότητα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η βιομάζα διαχωρίζεται σε δύο τύπους:

 • Την απόβλητη και υπολειμματική βιομάζα, η οποία περιλαμβάνει κάθε είδους φυτικά υπολείμματα, κτηνοτροφικά απόβλητα και βιομηχανικά και αστικά απορρίμματα.
 • Την αγροτική βιομάζα, η οποία παράγεται από γεωργικές και δασικές ενεργειακές καλλιέργειες.

Η εκμετάλλευση των άνωθεν μορφών βιομάζας πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένων διεργασιών καύσης, πυρόλυσης, ζύμωσης-χώνευσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Οι μέθοδοι διεργασίες και οι προοπτικές αξιοποίησης της βιομάζας εξαρτώνται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, όπως:

 • Διαθεσιμότητα και άμεση προμήθεια πρώτης ύλης
 • Προσβασιμότητα στη μονάδα μέσω καλού οδικού δικτύου
 • Στρατηγική θέση εγκατάστασης προς αποφυγή όχλησης των κατοίκων.
 • Οι τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων που επικρατούν στην αγορά

Η Goldeco παρέχει πλήρη ενημέρωση πάνω στις διαφορετικές τεχνολογίες μετατροπής και ένα ολοκληρωμένο φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική αξιοποίηση της βιομάζας ως πηγή ενέργειας. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας εστιάζουν στην ανάλυση των τεχνολογιών, την εμπεριστατωμένη μελέτη της αγοράς, την ετήσια εκτίμηση ενεργειακής παραγωγής και την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη ανάπτυξη στρατηγικής πάνω στο τομέα παραγωγής της βιοενέργειας και κατ’ επέκταση τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων προς όφελος των πελατών της.

Οι υπηρεσίες της Goldeco στα πλαίσια έργων Βιομάζας περιλαμβάνουν:

 • Προσδιορισμό επένδυσης και μελέτες σκοπιμότητα.
 • Αξιολόγηση πόρων και ενεργειακή ανάλυση πρώτων υλών.
 • Τεχνικός σχεδιασμός έργου.
 • Προδιαγραφές Εξοπλισμού και αξιολόγηση προσφορών.
 • Συμβάσεις με παραγωγούς πρώτων Υλών.
 • Τεχνοοικονομικές Μελέτες.
 • Αδειοδοτήσεις (ΡΑΕ, ΕΠΟ, Άδεια Εγκατάστασης)
 • Προμήθεια εξοπλισμού.
 • Επίβλεψη κατασκευής.
 • Λειτουργία και διαχείριση εγκαταστάσεων.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Biomass_RES_Services_Goldeco