Η ηλιακή ακτινοβολία είναι μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, που δεν κοστίζει ούτε προβάλλει περιορισμούς. Η μετατροπή της σε ηλεκτρικό ρεύμα, πραγματοποιείται μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων, μίας από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η Ελλάδα χάρη στη συνεχή ηλιοφάνεια, αποτελεί ένα από τα ιδανικότερα ευρωπαϊκά κράτη για την εγκατάστασή τους.

Η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών είναι ιδιαιτέρως φιλική προς το περιβάλλον, ευέλικτη, δεν προκαλεί ρύπους από την παραγωγή ενέργειας και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με ασήμαντο λειτουργικό κόστος και μηδαμινές απαιτήσεις συντήρησης. Από οικονομικής άποψης, τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μία προσοδοφόρα επένδυση, μιας και δύναται η εγκατάσταση τους πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, αλλά και η μελλοντική τους επέκταση.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία είναι δύο βασικοί παράγοντες για τη μακροχρόνια εξασφάλιση της υψηλής απόδοσης των φωτοβολταϊκών, τόσο σε τεχνικό, όσο και οικονομικό επίπεδο. Η Goldeco, διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία στο συγκεκριμένο κλάδο, παρέχει ένα ευρύ φάσμα εξατομικευμένων συμβουλευτικών, εμπορικών και τεχνικών υπηρεσιών, καλύπτοντας όλα τα στάδια ανάπτυξης, κατασκευής και διαχείρισης Φ/Β συστημάτων υψηλής απόδοσης.

Οι υπηρεσίες της Goldeco στα πλαίσια φωτοβολταϊκών έργων  περιλαμβάνουν:

  • Αξιολόγηση και Στρατηγική Ανάπτυξη
  • Προσδιορισμός και Μελέτες Σκοπιμότητας
  • Ανεύρεση Επιχειρηματικών ευκαιριών
  • Εκτίμηση ενδεχόμενων κινδύνων της αγοράς
  • Αξιολόγηση Τεχνολογιών και Προδιαγραφές Εξοπλισμού
  • Αδειοδοτήσεις
  • Επίβλεψη κατασκευής και διαχείριση
  • Πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων λειτουργίας

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Photovoltaics_RES_Goldeco