Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το www.goldeco.gr αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων και του απόρρητου των ηλεκτρονικών συναλλαγών και σας εγγυάται ότι καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία τους από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, αποκάλυψη, απώλεια, κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή.
Επισημαίνουμε, ότι σύμφωνα με τα σημερινά τεχνικά μέσα δεν είναι δυνατή η εγγύηση της απόλυτης ασφάλειας στη μεταβίβαση στοιχείων μέσω του διαδικτύου. Για τη μεταβίβαση δεδομένων μέσω διαδικτύου ευθύνεται αποκλειστικά ο χρήστης.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται πάντα μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου (Νόμος 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Νόμος 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και υπ’ αριθ. 95/46/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας επιτρέπετε, δεδομένου ότι κάθε φορά που καταχωρείτε ένα στοιχείο σας, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τη συλλογή και επεξεργασία του. Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι διαρκής στόχος μας, καθώς χρησιμοποιούμε την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να σας προσφέρουμε ασφάλεια κατά τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές μαζί μας.
Σε διάφορα σημεία του διαδικτυακού μας τόπου πιθανότατα θα σας ζητήσουμε τα στοιχεία σας ή επιπλέον πληροφορίες, όπως οι ταξιδιωτικές σας προτιμήσεις, με σκοπό την ενημέρωσή σας για υπηρεσίες μας, ειδικές προσφορές ή για τη συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμά μας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η εγγραφή στοιχείων είναι προαιρετική. Η αποστολή των ενημερωτικών προσφορών και πληροφοριών γίνεται κατόπιν συγκατάθεσής σας και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ενημερώσετε αν θέλετε να διακοπεί η αποστολή.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο διαδικτυακό μας τόπο, αποθηκεύονται κάποιες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP του παρόχου σας, ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο φτάσατε στο site μας, καθώς και η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψής σας. Διευκρινίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά δε συνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και χρησιμοποιούνται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μέσω της βελτίωσης του διαδικτυακού μας τόπου.

Cookies
Οι δικτυακοί τόποι του www.goldeco.gr χρησιμοποιούν τεχνολογία cookies. Με τη βοήθεια των cookies, μικρών αρχείων προσωρινών ή μόνιμων, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας κατά την πλοήγηση, ορισμένες πληροφορίες, που δεν σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα ούτε τα χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, αλλά εξυπηρετούν στην καλύτερη πλοήγηση και προβολή των πληροφοριών βάση των προτιμήσεών σας, όπως επίσης και για την αξιολόγηση της εμπειρίας των χρηστών του δικτυακού τόπου του www.goldeco.gr . Πρέπει να αναφέρουμε ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα cookies κρυπτογραφούνται για λόγους ασφαλείας. Είναι στην διακριτική σας ευχέρεια η αποθήκευση ή διαγραφή των αρχείων αυτών, τροποποιώντας τη διαμόρφωση στο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) σας, δυστυχώς όμως, τυχόν διαγραφή τους πιθανότατα θα περιορίσει τις δυνατότητες πλοήγησης και χρήσης της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα μπορεί να μην είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση σε κάποια σημεία του site, όπως στις σελίδες μελών.
Για να καλυφτούν όλες οι λειτουργικότητες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επισκέπτες του site και ακόμα περισσότερο οι εγγεγραμμένοι πελάτες του www.goldeco.gr απαιτείται να αποθηκεύεται κρυπτογραφημένος ο κωδικός του χρήστη σε Browser Cookie στον Browser τον οποίο χρησιμοποίησε για να κάνει είσοδο στο www.goldeco.gr. Η κρυπτογράφηση που χρησιμοποιείται είναι η AES 256 (http://en.wikipedia.org/wiki/AES-256 ).
Η πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εταιρείας μας, όπως περιγράφεται στο παρόν, είναι ενιαία και εφαρμόζεται συμπληρωματικά ως προς κάθε επιμέρους ειδικό κανονισμό της εταιρείας ή/και στους όρους σύμβασης μεταφοράς ή/και στους όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή/και στους όρους τυχόν ειδικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, πάντα όμως με γνώμονα την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων.

Πολιτική Απορρήτου
Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας.
Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες και αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές. Οι ασφαλείς διακομιστές προστατεύονται από τις ζώνες ασφάλειας (firewalls) και άλλα συνηθισμένα μέτρα ασφαλείας και σαφώς δεν είναι γενικώς προσπελάσιμοι από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα άτομα, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν προσπελάσιμοι σε περίπτωση παραβίασης της ασφαλείας. Κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι απροσπέλαστο.

Το www.goldeco.gr οφείλει να λαμβάνει λογικά μέτρα, διασφαλίζοντας ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα άτομα δεν θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα.
Tα ερωτηματολόγια / questionnaires που συμπληρώνουν οι πελάτες μας δίνουν την άδεια να χρησιμοποιήσουμε τα στατιστικά στοιχεία για ενέργειες marketing και να τα δημοσιοποιήσουμε, χωρίς να αναφερθούμε στα προσωπικά δεδομένα.

Πολιτική συναλλαγών με παιδιά

Το www.goldeco.gr δεν συναλλάσσεται με παιδιά. Για τη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ο χρήστης εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανηλίκους για λογαριασμό του. Σε περίπτωση που έχουμε ενημέρωση ότι ο χρήστης είναι ανήλικος, μικρότερος των 18 ετών, τότε θα ενημερώσουμε ότι απαιτείται γονική συγκατάθεση για την ολοκλήρωση της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση το www.goldeco.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

Ασφάλεια

Οι Γενικές Πληροφορίες και τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει το www.goldeco.gr.

Το www.goldeco.gr δεν ελέγχει την ασφάλεια των υπολογιστών ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών και μέσων που πιθανόν χρησιμοποιείτε για να στείλετε email και να υποβάλετε πληροφορίες στο www.goldeco.gr μέσω του διαδικτύου. Γι’ αυτόν το λόγο, το www.goldeco.gr δεν ευθύνεται σε περίπτωση κοινοποίησης ή υποκλοπής πληροφοριών πριν ληφθούν από αυτή.

Το www.goldeco.gr και οι στρατηγικοί της εταίροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που συλλέξαμε: (1) για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, (2) για σκοπούς εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης – μεταξύ άλλων – της λήψης ειδοποίησης για ειδικές προσφορές, διαφημιστικές προωθήσεις και γεγονότα ( events ), όπως επίσης προσφορές και διαφημιστικές προωθήσεις μέσω των στρατηγικών μας εταίρων, καθώς και τη ζωντανή μετάδοση βίντεο από επισκέπτες στους ανοιχτούς χώρους ψυχαγωγίας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση αυτών των εγκαταστάσεων στους δικτυακούς τόπους του www.goldeco.gr, (3) για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιβεβαίωση ή για υπηρεσίες ή αφού εγγραφείτε ή συμμετάσχετε σε ορισμένες δραστηριότητες, (4) για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, παράπονα ή άλλες επικοινωνίες, (5) για τη διασταύρωση με άλλα Προσωπικά Δεδομένα που αποκτήσαμε ή μπορεί να αποκτήσουμε από άλλες πηγές, (6) για δημογραφικούς σκοπούς ή αναλύσεις και (7) και για τυχόν ενημέρωση για νέες δραστηριότητες της εταιρείας.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn